Son Eklenen Uçuşlar

çin hava yolları

ÇİN VİZESİ


Çin vizesi Çin vize makamlarınca yabancılar için Çin'e giriş, Çin'den çıkış veya Çin'den transit geçiş yapmak için verilen izindir. Çin vize makamları yabancılara kimliklerine, Çin'e gidiş amaçlarına ve pasaport tiplerine göre diplomatik, hizmet veya normal vize verebilir. Aşağıda normal vize ile ilgi bilgiler ve vize başvuru şartları açıklanmaktadır.

alo çin vizesi

Normal vize (C, D, F, G, J1, J2, L, M, Q1, Q2, R, S1, S2, X1, X2, Z) olarak belirtilen 16 kategoriden oluşur. Belirtilen vizelere başvuru yapacak tüm yabancılar vize başvurusu yapmak için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmek ve söz edilen belgeleri sunmak zorundadırlar.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılacak her türlü vize başvurularının bildirilen kurallar doğrultusunda hazırlanacak başvuru evraklarının temin edilerek, Başkonsolosluk tarafından yetkilendirilmiş olan acentalar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Çin asıllı yabancılar ve üçüncü ülke vatandaşlarının Başkonsolosluğa şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Çin Vize Türleri


Vize TürleriKapsam
CMürettebat, havacılık, denizcilik görevlileri, uluslararası tren taşımacılığı görevlileri, uluslararası hava araçları mürettebatı, uluslararası gemi mürettebatı ve aileleri ve uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araç sürücüleri başvurularında verilen vize türüdür.
DÇin'e daimi ikamet için başvuru yapan şahıslara verilen vize türüdür.
F İş görüşmeleri, ziyaret, araştırma vb. faaliyetlerde bulunmak üzere Çin'e giden şahıs başvurularında verilen vize türüdür.
G Çin'den transit geçiş yapacak şahıs başvurularında verilen vize türüdür.
J1Çin'de uzun süreli bulunan basın kurumlarının yabancı uyruklu uzun süreli ikamet eden gazeteci başvurularında verilen vize türüdür. (İkametin 180 günü geçmesi durumunda)
J2Çin'e kısa süreli röportaj yapmak amacıyla giden yabancı uyruklu gazeteciler başvurularında verilen vize türüdür. (Kalış süresinin 180 günden az olması durumunda)
L Çin'e turizm amaçlı giden şahıs başvurularında verilen vize türüdür.
M Çin'e ticari faaliyetlerde bulunmak üzere giden şahıs başvurularında verilen vize türüdür.
Q2Çin'de kısa süreli (180 günü geçmemesi durumunda) kalmak isteyen Çin vatandaşı aile fertleri ve Çin'de daimi ikamet hakkına sahip yabancı uyruklu vatandaşların aile fertlerinin başvurularında verilen vize türüdür.
R Çin'in ihtiyaç duyduğu yabancı uyruklu üst düzey yetenekler ya da acil ihtiyaç duyulan uzman kişilere verilen vize türüdür.
S1Çin'de uzun süreli (180 günü geçmesi durumunda) olarak çalışma, öğrenim görme vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahısların eşleri, anne-babaları, On sekiz yaşını henüz doldurmamış çocukları, eşlerinin anne-babaları ya da diğer şahsi işler dolayısı ile Çin sınırları içerisinde ikamet etmesi gereken şahıs başvurularında verilen vize türüdür.
S2Çin'de kısa süreli olarak (180 günü geçmemesi durumunda) çalışma, öğrenim görme vb. sebeplerden dolayı kalan ve ikamet eden yabancı uyruklu şahısların aile fertlerine (eşleri, anne-babaları, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri, büyükanne-büyükbabaları,eşlerinin büyükbaba-büyükannesi, torunları, eşlerinin torunları olduğu kadar eşlerinin anne-babaları) olduğu kadar diğer şahsi işler dolayısı ile Çin sınırları içerisinde kalması gereken şahıs başvurularında verilen vize türüdür.
X1Çin sınırları içerisinde uzun süreli (180 günü geçmesi durumunda) öğrenim görmek isteyen şahıs başvurularında verilen vize türüdür.
X2Çin sınırları içerisinde kısa süreli (180 günü geçmemesi durumunda) öğrenim gören şahıslara verilen vize türüdür.
Z Çin sınırları içinde çalışmak isteyen şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

Çin Vizesi İçin Gerekli Evraklar


(1)Pasaport:Geçerlilik süresi altı ay üzerinde olan ve boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı ve pasaportun fotoğrafının yer aldığı sayfanın bir adet fotokopisi.

(2)Vize Başvuru Formu ve Fotoğraf: Bir adet "Çin Halk Cumhuriyeti vize başvuru formu" ve bir adet vize başvuru formu üzerine yapıştırılacak olan son zamanlarda ve önden çekilmiş, renkli (açık renkli arka fon), baş açık pasaport fotoğrafı. Başvuru formu gerçeğe uygun, eksiksiz ve düzgün, net bir şekilde doldurularak başvuran tarafından imzalanmalıdır. Aksi takdirde şahıs vize başvurusu reddedilecektir.

(3)Yasal Kalış ya da İkamet Belgesi:  (Vatandaşı Oldukları Ülkede Bulunmayan Vize Başvuranları)Vatandaşı olduğu ülkede bulunmaması durumunda vize başvurusunda bulunacak şahısların Türkiye'de yasal kalış, ikamet, çalışma, öğrenim gördüğüne dair geçerliliğini koruyan belge ya da geçerli vizenin aslı ve fotopisini sunması gerekmektedir.

(4)Eski Çin Pasaportu ya da Eski Çin Vizesi: (Çin Asıllı Olup Sonradan Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçenler): Başvuranın ilk defa Çin vizesine başvuruyor olması durumunda eski Çin pasaportu aslını ve pasaportun fotoğrafının yer aldığı sayfanın bir adet fotokopisini sunması gerekmektedir. Başvuranın daha önceden Çin vizesi olması veya yeni verilmiş yabancı ülke pasaportunun olması durumunda vize başvurusu yapan şahıs eski yabancı ülke pasaportunun fotoğrafının yer aldığı sayfası ve eskiden almış olduğu eski Çin vizesinin fotokopisini sunması gerekmektedir. (Yeni pasaportun üzerindeki kayıtlı ad-soyad bilgilerinin eski pasaporttaki bilgilerle uyuşmaması durumunda, ilgili resmi kurumdan temin edilecek ad-soyad değişiklik kanıt belgesinin sunulması gerekmektedir.)        

Destekleyici Evraklar


C Vize
Mevcut yabancı nakliye şirketi tarafından başvuran için teminat mektubu ya da Çin'den ilgili birimin davetiyesini sunulması gerekmektedir.


D Vize
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın vermiş olduğu "Yabancılar Daimi İkamet Statüsü Onay Formu" nun aslı ve fotokopisinin sunulması gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Husus:
D Vize sahiplerinin; Çin sınırlarına giriş yapmalarının ardından otuz gün içerisinde ikamet edecekleri yerdeki ilçe düzeyi üstündeki Yerel Halk Hükümet Emniyet Müdürlüğü Hudut Giriş ve Çıkış İdare Şubesi'ne ikamet tezkeresi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


F Vize
(1)Çin'deki ilgili kurum ya da şahıs tarafından verilen davetiye mektubu. Davetiye üzerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekmektedir:

1. Davet Edilen Şahıs Bilgileri: Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi vb.;
2. Davet Edilen Şahıs Ziyaretine Ait Bilgiler:Çin'e gidiş amacı, varış ve ayrılış tarihi, Çin'de bulunacağı yer ve davet eden Çin'deki kurum ya da şahıs iletişim bilgileri, giderlerin kaynağı vb.;
3. Davet Eden Kurum ya da Şahıs Bilgileri:Davet eden kurum ya da şahıs soyad-ad, telefon, adres, kurum kaşesi, yasal temsilci ya da davet eden şahıs imzası vb.
(2)İşyeri tarafından verilen tanıtım (kanıt) mektubu aslı;
(3)Çin'deki faaliyetlerini gösteren program


G Vize
Ziyaret edilecek amaç ülkeye ya da bölgeye ait önceden tarihi ve koltuğu belirlenmiş olan uçak (araba, gemi) kombine bileti.


J1 Vize
Çin Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bölümünün vermiş olduğu vize bildirim yazısı olduğu kadar gazetecinin bağlı bulunduğu medya kuruluşuna ait resmi yazı.
Vize başvurusunda bulunacak şahısların öncelikle Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği Enformasyon Bölümü ya da Başkonsolosluk Siyasi Bölümü ile iletişime geçerek, gerekli işlemleri tamamlaması gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Husus:
J1 Vize sahiplerinin; Çin sınırlarına giriş yapmalarının ardından otuz gün içerisinde ikamet edecekleri yerdeki ilçe düzeyi üstündeki Yerel Halk Hükümet Emniyet Müdürlüğü Hudut Giriş ve Çıkış İdare Şubesi'ne ikamet tezkeresi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


J2 Vize
Çin Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bölümü ya da Çin'e ait yetkilendirilen kurum vize bildirim yazısı olduğu kadar gazetecinin bağlı bulunduğu medya kuruluşuna ait resmi yazı.
Vize başvurusunda bulunacak şahısların öncelikle Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği Enformasyon Bölümü ya da Başkonsolosluk Siyasi Bölümü ile iletişime geçerek, gerekli işlemleri tamamlaması gerekmektedir.


L Vize
(1)Gidiş dönüş uçak bileti, otel rezervasyonu vb. seyahat evrakları ya da Çin sınırları içindeki kurum ya da şahıs tarafından gönderilen davetiye. Davetiye üzerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekmektedir:

1.Davet Edilen Şahıs Bilgileri: Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi vb.;
2.Davet Edilen Şahıs Seyahat Programına Ait Bilgiler: Varış ve ayrılış tarihi, seyahat edeceği yerler vb.;
3.Davet Eden Kurum ya da Şahıs Bilgileri:Davet eden kurum ya da şahıs soyad-ad, telefon, adres, kurum kaşesi, yasal temsilci ya da davet eden şahıs imzası vb.
(2)Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı;
(3)En az 5000 Türk Lirası olmak üzere banka hesap defteri ya da banka mevduatı.

Turistik Grup L Vizesi (Vize başvuru formu doldurulmasına gerek yoktur) Başvurularında Sunulması Gereken Evraklar:
(1)Çin turizm acentası davetiyesi aslı;
(2)Çin'e ait yetkilendirilmiş turizm kurumu vize bildirim formunun aslı;
(3)Türk seyahat acentası yeterlilik belgeleri (ticaret odası belgeleri aslı, vergi levhası ve yeterlilik belgesi fotokopisi);
(4)Gidiş dönüş uçak bileti, otel rezervasyonu vb. seyahat evrakları.


M Vize
(1)Çin'deki ticari işbirliği yapılan taraf tarafından gönderilen ticari faaliyet evrakları, ekonomi ve ticaret fuarı vb. davetiye. Davetiye üzerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekmektedir:

1. Davet Edilen Şahıs Bilgileri: Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi vb.;
2. Davet Edilen Şahıs Ziyaretine Ait Bilgiler:Çin'e gidiş amacı, varış ve ayrılış tarihi, Çin'de ziyarette bulunacağı yer ve davet eden Çin'deki kurum ya da şahıs iletişim bilgileri, giderlerin kaynağı vb.;
3. Davet Eden Kurum ya da Şahıs Bilgileri:Davet eden kurum ya da şahıs soyad-ad, telefon, adres, kurum kaşesi, yasal temsilci ya da davet eden şahıs imzası vb.
(2)İşyeri tarafından verilen tanıtım (kanıt) mektubu aslı;
(3)İl Ticaret Odası faaliyet belgesi aslı;
(4)Vergi levhası (fotokopi).


Q1 Vize
Aile birliği dolayısı ile Çin'e gitmek isteyen şahıslar için gerekli olan evraklar:
(1)Çin'de ikamet eden Çinli vatandaş ya da Çin'de daimi ikamet hakkına sahip olan yabancı uyruklu vatandaşın göndermiş olduğu davetiye. Davetiye üzerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekmektedir:

1. Davet Edilen Şahıs Bilgileri: Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi vb.;
2. Davet Edilen Şahıs Ziyaretine Ait Bilgiler:Çin'e gidiş amacı, varış tarihi, Çin'deki ikamet adresi, ikamet süresi ve davet eden şahısla olan yakınlık durumu, giderlerin kaynağı vb.;
3. Davet Eden Şahıs Bilgileri:Davet eden şahıs soyad-ad, telefon, adres, davet eden şahıs imzası vb.
(2)Davet eden şahısın Çin nüfus cüzdanı fotokopisi ya da yabancı uyruklu vatandaş pasaport ve ikamet tezkeresi fotokopisi;
(3) Başvuran şahıs ile Davet eden şahıs arasındaki akraba ilişkisini (Eşleri, anne-babaları, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri,büyükanne-büyükbabaları,eşlerininbüyükanne-büyükbabaları, torunları, olduğu kadar eşlerinin anne-babaları) gösterir belge (Evlilik cüzdanı, doğum belgesi, Emniyet kurumunun vermiş olduğu akraba ilişkisi gösterir belge ya da akraba ilişkisini gösterir noter evrağı vb.) aslı ve fotokopisi;
(4) Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı;
(5) En az 5000 Türk Lirası olmak üzere banka hesap defteri ya da banka mevduatı.

Çocuklarının uzun süreli Çin'deki aile ve yakınlarına verilmesi amacıyla ikamet etmek isteyen şahıslar için gerekli olan evraklar:
(1)Çin'in diğer ülkelerdeki Büyükelçilik/Başkonsoloslukları tarafından verilen çocuk bakımı tasdik belgesi ya da bulunmakta olduğu ülke ya da Çin'deki noter tarafından tasdik edilmiş çocuk bakım vekaletnamesi;
(2)Vekalet veren şahıs pasaportu aslı, fotokopisi olduğu kadar çocuğun uzun süreli bakımını üstlenecek şahıs ile akraba ilişkisini gösterir belge (Evlilik cüzdanı, doğum belgesi, Emniyet kurumunun vermiş olduğu akraba ilişkisi gösterir belge ya da akraba ilişkisini gösterir noter evrağı vb.);
 (3)Çocuğun uzun süreli bakımını üstlenmeyi kabul eden şahısın göndermiş olduğu çocuk bakımını kabul yazısı ve nüfus cüzdanı fotokopisi;
(4)Çin'deki aile ve yakınlarına çocuklarının bakımını uzun süreli olarak teslim etmek isteyen anne-babanın ya da taraflardan birinin Çin vatandaşı olması durumunda çocuğun doğumu esnasında Çin vatandaşı olan anne-babanın Çin sınırları dışında sürekli ikamet durumunu gösterir belge fotokopisi.      

Dikkat Edilmesi Gereken Husus:
İlgili şahısların Çin sınırlarına giriş yapmalarının ardından otuz gün içerisinde ikamet edecekleri yerdeki ilçe düzeyi üstündeki Yerel Halk Hükümet Emniyet Müdürlüğü Hudut Giriş ve Çıkış İdare Şubesi'ne ikamet tezkeresi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


Q2 Vize
(1)Çin'de ikamet eden Çinli vatandaş ya da Çin'de daimi ikamet hakkına sahip olan yabancı uyruklu vatandaşın göndermiş olduğu davetiye. Davetiye üzerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekmektedir:
1. Davet Edilen Şahıs Bilgileri: Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi vb.;
2. Davet Edilen Şahıs Ziyaretine Ait Bilgiler:Çin'e gidiş amacı, varış-ayrılış tarihi, Çin'de ziyaret edeceği yer ve davet eden şahısla olan yakınlık durumu, giderlerin kaynağı vb.;
3.Davet Eden Şahıs Bilgileri:Davet eden şahıs soyad-ad, telefon, adres, davet eden şahıs imzası vb.
(2) Davet eden şahısın Çin nüfus cüzdanı fotokopisi ya da yabancı uyruklu vatandaş pasaport ve ikamet tezkeresi fotokopisi;
(3) Başvuran şahıs ile Davet eden şahıs arasındaki akraba ilişkisini gösterir belge (Evlilik cüzdanı, doğum belgesi, Emniyet kurumunun vermiş olduğu akraba ilişkisi gösterir belge ya da akraba ilişkisini gösterir noter evrağı vb.) aslı ve fotokopisi;

(4) Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı;
(5) En az 5000 Türk Lirası olmak üzere banka hesap defteri ya da banka mevduatı.


R Vize
R vize başvurularının, Çin Devleti yetkili kurumlarının belirlemiş olduğu yabancı uyruklu üst düzey yetenekler ya da acil ihtiyaç duyulan uzman kişiler getirme şart ve taleplerine uygun bulunması ve başvuru sürecinde talep edilen kurallara istinaden gerekli evrakların sunulması gerekmektedir.


S1 Vize
(1)Çin'de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşın göndermiş olduğu davetiye. Davetiye üzerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekmektedir:
1.Davet Edilen Şahıs Bilgileri: Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi vb.;
2.Davet Edilen Şahıs Ziyaretine Ait Bilgiler:Çin'e gidiş amacı, varış tarihi, Çin'deki ikamet adresi, ikamet süresi ve davet eden şahısla olan yakınlık durumu, giderlerin kaynağı vb.;
3.Davet Eden Şahıs Bilgileri:Davet eden şahıs soyad-ad, telefon, adres, davet eden şahıs imzası vb.
(2)Davet eden şahıs pasaport ve ikamet tezkeresi fotokopisi;
(3) Başvuran şahıs ile Davet eden şahıs arasındaki akraba ilişkisini (Eşleri, anne-babaları, 18 yaşını henüz doldurmamış çocukları, eşlerinin anne-babaları) gösterir belge (Evlilik cüzdanı, doğum belgesi, Emniyet kurumunun vermiş olduğu akraba ilişkisi gösterir belge ya da akraba ilişkisini gösterir noter evrağı vb.) aslı ve fotokopisi;
(4) Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı;
(5)En az 5000 Türk Lirası olmak üzere banka hesap defteri ya da banka mevduatı.

Dikkat Edilmesi Gereken Husus:
İlgili şahısların Çin sınırlarına giriş yapmalarının ardından otuz gün içerisinde ikamet edecekleri yerdeki ilçe düzeyi üstündeki Yerel Halk Hükümet Emniyet Müdürlüğü Hudut Giriş ve Çıkış İdare Şubesi'ne ikamet tezkeresi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


S2 Vize
Kısa süreli akraba ziyareti münasebetiyle Çin'e gitmek isteyen şahıslar için gerekli olan evraklar:
(1)Davet eden şahıs (Çalışma, öğrenim vb. sebeplerden dolayı Çin'de kalan-ikamet eden yabancı uyruklu şahıs) pasaport ve ikamet tezkeresi fotokopisi;
(2)Davette bulunan şahıs davetiyesi. İlgili davetiye üzerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekmektedir:

1.Davet Edilen Şahıs Bilgileri: Soyad-ad, cinsiyet, doğum tarihi vb.;
2.Davet Edilen Şahıs Ziyaretine Ait Bilgiler:Çin'e gidiş amacı, varış-ayrılış tarihi, Çin'de ziyaret edeceği yer ve davet eden şahısla olan yakınlık durumu, giderlerin kaynağı vb.;
3.Davet Eden Şahıs Bilgileri:Davet eden şahıs soyad-ad, telefon, adres, davet eden şahıs imzası vb.
(3)Başvuran şahıs ile Davet eden şahıs arasındaki akraba ilişkisini (Eşleri, anne-babaları, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri,büyükanne-büyükbabaları,eşlerininbüyükanne-büyükbabaları, torunları, olduğu kadar eşlerinin anne-babaları) gösterir belge (Evlilik cüzdanı, doğum belgesi, Emniyet kurumunun vermiş olduğu akraba ilişkisi gösterir belge ya da akraba ilişkisini gösterir noter evrağı vb.) fotokopisi;
(4)Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı;
 (5)En az 5000 Türk Lirası olmak üzere banka hesap defteri ya da banka mevduatı.
Özel işlerin olması durumunda, Başkonsolosluk yetkilisinin talep ettiği kişisel belgelerin sağlanması gerekmektedir.
 

X1 Vize
(1)Çin'den kabul eden kurumun gönderdiği giriş bildiriminin aslı ve fotokopisi;
(2)Yabancı öğrenci Çin'e giriş vize başvuru formu (JW201 yada JW202 formu) aslı ve fotokopisi.

Dikkat Edilmesi Gereken Husus:
İlgili şahısların Çin sınırlarına giriş yapmalarının ardından otuz gün içerisinde ikamet edecekleri yerdeki ilçe düzeyi üstündeki Yerel Halk Hükümet Emniyet Müdürlüğü Hudut Giriş ve Çıkış İdare Şubesi'ne ikamet tezkeresi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


X2 Vize
Çin'den kabul eden kurumun gönderdiği giriş bildiriminin aslı ve fotokopisi.


Z Vize
Aşağıdaki belgelerden birinin sağlanması gerekmektedir:
(1)İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen "yabancı istihdam izin belgesi" ve "yetkilendirilen kurumdan davetiye mektubu"  ya da "davetiye teyit mektubu";
(2)Yabancı Uzmanlar Dairesi tarafından verilen "yabancı uzmanlar için Çin'de çalışma izin belgesi" ve "yetkilendirilen kurumdan davetiye mektubu" ya da  "davetiye teyit mektubu";
(3)Sanayi ve Ticaret İdari kurumu tarafından verilen yabancı (bölge) işletme daimi temsilcilik tescil belgesi" ve  "yetkilendirilen kurumdan davetiye mektubu" ya da   "davetiye teyit mektubu";
(4)Kültür İdari Kurumu tarafından verilen "ticari nitelikli kültür-sanat gösteri onay belgesi" (Sadece Çin'e ticari gösteri yapmaya gidecek başvuranlar için) ya da ilgili eyalet hükümeti (ilçe, şehir) dışişleri bürosu tarafından verilen  "yetkilendirilen kurumdan davetiye mektubu" ya da  "davetiye teyit mektubu";
(5)Çin Deniz Petrol Şirketi Genel Merkezi tarafından verilen "yabancılar için Çin Halk Cumhuriyeti'nde denizde petrol çalışması amaçlı davetiye mektubu".

Dikkat Edilmesi Gereken Husus:
İlgili şahısların Çin sınırlarına giriş yapmalarının ardından otuz gün içerisinde ikamet edecekleri yerdeki ilçe düzeyi üstündeki Yerel Halk Hükümet Emniyet Müdürlüğü Hudut Giriş ve Çıkış İdare Şubesi'ne ikamet tezkeresi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


3. GEREKLİ BİLGİLER
(1)Davetiye; faks, fotokopi ya da bilgisayardan alınmış çıktı şeklinde olabilir. Ancak Başkonsolosluk yetkilisi başvurandan davetiyenin aslını sunmasını talep edebilir.
(2)Gerekli görülmesi durumunda Başkonsolosluk yetkilisi duruma göre başvuran şahıstan diğer gerekli ya da ek belge ve döküman sağlamasını ya da yüz yüze görüşmeyi talep edebilir.
(3)Başkonsolosluk yetkilisi, başvuran şahısın genel koşullarına istinaden vizenin verilip verilmemesi olduğu kadar vizenin geçerlilik ve kalış süresi ve kaç girişli olması gerektiğine karar verir.
(4)İlgili hususta Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu web sitesini (Konsolosluk hizmetleri ve Çin Konsolosluk Hizmetleri sayfaları)  inceleyebilirsiniz.

çin vizesi

Uygun Fiyatlarla Çin Vizesi Yaptırmak için Bizlere Ulaşınız.

7/24 Çağrı Merkezi : 0850 302 30 36

Uygun, Ucuz Çin Uçak Bileti | Pekin Uçak Bileti | Traveland Turizm | Sitemap: 1 - 2 - Htmlmap | Tasarım: Metufe Copyright © 2017

Ücretsiz Çağrı Merkezi 0850 302 30 36